บริษัทแปลอาล์มสเต็ดท์


english thai swedish

บริษัทแปลอาล์มสเต็ดท์ © 2020

เกี่ยวกับบริษัทแปลอาล์มสเต็ดท์

กลับ

บริษัทแปลอาล์มสเต็ดท์ (ALMSTEDT ÖVERSÄTTNING) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2007 ภายใต้ชื่อ การแปลภาษาไทยภาษาสวีเดน (THAI-SVENSK ÖVERSÄTTNING) โดย เฟรดริก อาล์มสเต็ดท์ นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเราได้แปลงานจำนวนมากงานแปลส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยนักแปลของ บริษัทซึ่งลูกค้าจะสามารถติดต่อได้โดยตรงกับนักแปล นอกจากนี้เรามีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา ด้านสาขาต่างๆครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและในประเทศสวีเดน

Fredrik Almstedt

เฟรดริก อาล์มสเต็ดท์

นักแปล
โทรศัพท์ : +46(0)761406595
ปริญญาโท เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา/ไทยศึกษา มหาวิทยาลัย โคเปนเฮเกน
ปริญญาตรี ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยลุนด์


สมาคมนักแปลแห่งประเทศสวีเดน ศูนย์สำหรับนักแปลวรรณกรรมแห่งประเทศสวีเดน สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย
หน้าหลัก ติดต่อเรา
rss twitter linkedin facebook

บริษัทแปลอาล์มสเต็ดท์ © 2020

การแปล

กลับเราแปลเอกสารทุกประเภทและมีความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาไทย เราแปลทุกอย่างอาทิเช่น ประกาศนียบัตร ใบสูติบัตร ใบมรณบัตร สัญญา ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ใบรับบุตรบุญธรรม ใบแจ้งความ โบรชัวร์ สิ่งพิมพ์และข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงาน ต่างๆทั้งในภาคราชการ ธุรกิจและส่วนบุคคล

ส่งงานตามกำหนด

การส่งงานตามกำหนดเป็นเรื่องที่สำคัญ เราพยายามส่งมอบงานแปลภายในที่กำหนด ในกรณีที่เราไม่สามารถส่งงานแปลตามกำหนดได้ ลูกค้าของเราจะได้รับการชดเชยอย่างแน่นอน

ภาษา

ภาษาไทย-ภาษาสวีเดน
ภาษาสวีเดน-ภาษาไทย
ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย

หน้าหลัก ติดต่อเรา
rss twitter linkedin facebook

บริษัทแปลอาล์มสเต็ดท์ © 2020

ราคา

กลับเราคิดราคายุติธรรมและย่อมเยา ราคาของงานแปลนั้นกำหนดตามแต่ละชนิดของงานขี้นอยู่กับความยากง่าย ของเนื้อหาต้นฉบับ ชนิดของไฟล์ งานด่วน ภาษาที่จะแปล และอื่นๆ

ฉันสั่งแปลอย่างไร: ส่งสำเนาของเอกสารที่คุณประสงค์จะแปลทาง อีเมล หรือทางไปรษณีย์ (อย่าลืมระบุรายละเอียดการติดต่อของท่านและวิธีส่งงานที่ต้องการ) ภายใน 24 ชั่วโมงเราจะติดต่อคุณ โดยแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับวันที่จัดส่งและราคา เมื่อคุณอนุมัติและให้ที่อยู่เพื่อเรียกเก็บเงินเราจึงดำเนินการแปล และจะส่งงานแปลให้คุณทางอีเมลหรือไปรษณีย์

การสั่งแปล

สั่งแปลโดยส่งทาง อีเมล หรือไปรษณีย์ โปรดระบุรายละเอียดการติดต่อ ของคุณเมื่อสั่งแปลและเราจะติดต่อกลับโดยเร็ว

การชำระค่าบริการ

คุณจะได้รับใบแจ้งค่าบริการพร้อมกับงานที่แปลเสร็จแล้ว ชำระเงิน: Bankgiro: 326-4090

หน้าหลัก ติดต่อเรา
rss twitter linkedin facebook

บริษัทแปลอาล์มสเต็ดท์ © 2020

ติดต่อเรา

กลับ
บริษัทแปลอาล์มสเต็ดท์

Travarevägen 46
233 92 Svedala

โทร: +46(0)761406595

ส่งอีเมล: info@almstedt.eu

สไกป์: Skype Me™!

หน้าหลัก
rss twitter linkedin facebook

บริษัทแปลอาล์มสเต็ดท์ © 2020

ติดต่อเรา

กลับ
หน้าหลัก
rss twitter linkedin facebook

บริษัทแปลอาล์มสเต็ดท์ © 2020