นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว


เรายึดถือปฏิบัติตามนโยบายรักษาความลับส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดและเราจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ผ่านความยินยอมจากท่านโดยเด็ดขาด
เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขาย การค้าหรือการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต

อีเมล: info@almstedt.eu