ลิงค์

ในหน้านี้จะมีลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับการแปลและภาษาไทยเช่นพจนานุกรมอภิธานศัพท์และลิงค์ไปยังหน่วยงานราชการของ ประเทศสวีเดนและประเทศไทย หน้านี้ีจะมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

พจนานุกรม