นโยบายราคา

เราคิดราคายุติธรรมและย่อมเยา ราคาของงานแปลนั้นกำหนดตามแต่ละชนิดของงานขี้นอยู่กับความยากง่าย ของเนื้อหาต้นฉบับ ชนิดของไฟล์ งานด่วน ภาษาที่จะแปล และอื่นๆ

การสะกดชื่อและนามสกุล: เนื่องจากชื่อและนามสกุลของคนไทยสามารถสะกดได้แตกต่างกันดังนั้นเราขอ ให้คุณสะกดชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษกำกับมาด้วย

ฉันสั่งแปลอย่างไร: ส่งสำเนาของเอกสารที่คุณประสงค์จะแปลทาง อีเมล หรือทางไปรษณีย์ (อย่าลืมระบุรายละเอียดการติดต่อของท่านและวิธีส่งงานที่ต้องการ) ภายใน 24 ชั่วโมงเราจะติดต่อคุณ โดยแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับวันที่จัดส่งและราคา เมื่อคุณอนุมัติและให้ที่อยู่เพื่อเรียกเก็บเงินเราจึงดำเนินการแปล และจะส่งงานแปลให้คุณทางอีเมลหรือไปรษณีย์การสั่งแปล

สั่งแปลโดยส่งทาง อีเมล หรือไปรษณีย์โปรดระบุรายละเอียดการติดต่อ ของคุณเมื่อสั่งแปลและเราจะติดต่อกลับโดยเร็ว

การชำระค่าบริการ

คุณจะได้รับใบแจ้งค่าบริการพร้อมกับงานที่แปลเสร็จแล้ว
ชำระเงิน: Bankgiro: 326-4090