ผลงานอ้างอิง



reseförlaget

THAI PÅ RESAN

การแปลและการเรียงพิมพ์ใน InDesign
ในช่วง 2555 เราเสร็จแปลและการปรับตัวของ Thai Phrasebook & Dictionary ในซีรีส์แบร์ลิทซ์ (Berlitz) ซึ่งจะมีการเผยแพร ่ในประเทศสวีเดนภายใต้ชื่อ Thai på resan โดย Reseförlaget นอกจากการแปลโครงการนี้ เหนือสิ่งอื่นๆ ก็รวมถึงการพัฒนาระบบการถอดเสียง ความการปรับแต่งแบบอักษร และ การเรียงพิมพ์ใน InDesign

Thai på resan

 


Försvarets Materielverk

แปลสัญญาซื้อขายและการสนับสนุนบริการ เครื่องบิน JAS Gripen ระหว่าง FMV และประเทศไทย

ในปี 2553 เราได้รับความไว้วางใจจาก FMV ซึ่งได้มอบหมายให้แปลสัญญาซื้อขายและสัญญาส นับสนุนและบริการเครื่องบิน Saab 340 และ JAS 39 Gripen


การแปลเอกสาร

โดยส่วนมากเราได้รับการจ้างแปลจากหน่วยงาน
แปลภาษาขนาดใหญ่ของประเทศสวีเดน
โดยงานที่ส่งมอบจำนวนมากเป็นงานเอกสารทางราชการ

ต่อไปนี้เป็นหน่วยงานแปลภาษาที่ร่วมมือกับเรา

språkservice
kajf translationstransvoice tolkförmedling

rewriters abspråk abaar translator

järva tolk och översättning

acc global ab

fasttranslators